Termeni si conditii

 1. ELEMENTE DEFINITORII
  Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri de catre SC HIDROMOTOR SRL, prin intermediul magazinului virtual www.tratarea-apei.ro, catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
  Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
  Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
  Vanzator – societatea comerciala HIDROMOTOR SERVICE SRL , avand sediul social in Bucuresti, str.Aleea Pascani, nr. 2,  nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/9810/1997, CIF RO 10020447
  Bunuri si Servicii- orice produs sau serviciu,  care urmeaza a fi furnizate sau prestate de catre Vanzator, Cumparatorului.
  Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si sa faca plata acestora.
  Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.
  Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
  Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
  Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
 3. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
  b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
  c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

 1. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
  a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
  b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
  c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

 

 

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
  Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
 2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
  Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
  De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Hidromotor Service SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
 3. CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE
  Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
  Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
  Conform conditiilor legale privindprotectiadatelor cu caracter personal, Vanzatorul nu va dezvalui fara autorizare datele personale ale clientilor ,ele nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.
 4. TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare din motive intemeiate ( stoc epuizat , retragere din fabricatie produs, etc) Vanzatorul se obliga sa anunte Cumparatorul de termenul estimat pentru livrare sau de inlocuirea produsului cu unul similar in aceleasi conditii cu cel solicitat de Cumparator.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate sau incomplete in legatura cu factura sau adresa de livrare a produselor se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

 1. FACTURARE – PLATI
  Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform legislatiei in vigoare.
 2. RISCURI SI RESPONSABILITATI
  a. Livrare
  Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile catre Cumparator prin curier sau cu mijloace proprii in anumite situatii.
  b. Transport – Ambalare
  In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
  Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
  Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul Romaniei, costul expedierii Bunurilor fiind suportat in intregime de catre Cumparator.
 3. ACCEPTARE
  Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurilesau serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si serviciile.

 

 

 

 

 

 1. GARANTII

Toate produsele produsele comercializate de SC Hidromotor Service SRL beneficiaza de garantia specifica conform legilor in vigoare si politicilor comerciale specifice fiecarui producator.

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII
  Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.
 2. RASPUNDERE
  Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
  Vanzatorul NU va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
 3. FORTA MAJORA
  Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 4. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
  Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 5. PREVEDERI DIVERSE
  Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.